Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Tiskové zprávy

Nenechte se „okrást“ o přiměřené odškodnění – příklady z praxe

poradnaodskodneni.cz, 1.11.2021

Minule jsme si napsali něco o tom, jak pracuje Poradna Odškodnění (poradnaodskodneni.cz) a jak vám může pomoci. Nyní navážeme několika příklady.

Velmi kratičký okamžik nepozornosti, nebo jen kombinace nepříznivých okolností zanechá v životě poškozených a jejich blízkých nesmazatelnou životní jizvu v podobě zdravotních či psychických následků. Sekundárním, avšak neméně významným společným aspektem všech nehod je pak to, že poškození často mají problémy s prokázáním, vyčíslením a následně s uplatněním svých nároků. V mnoha případech dochází také k vyplacení nedostatečného nebo neúplného odškodnění ze strany pojišťovny.

Pravdou je, že většinou není v silách poškozených, aby bez předchozích zkušeností a znalostí problematiky získali všechny druhy náhrad, které jim právem náleží.

Za dobu existence naší Poradny Odškodnění jsme se již setkali z řadou více či méně uvěřitelných příběhů dopravních nehod a následného řešení odškodnění. V následujících řádcích vám nastíníme reálné příběhy poškozených, kteří se na nás obrátili s žádostmi o pomoc.

 

Smutný příběh pozůstalých, kterým pojišťovna nechtěla uznat jejich nároky

Toto je smutný, avšak velmi reálný tragický příběh jednoho motorkáře a jeho blízkých. K nehodě došlo obvyklým způsobem, kdy vozidlo nedalo při odbočování z vedlejší silnice přednost přijíždějícímu motorkáři. Na první pohled by vše mohlo vypadat zcela jednoznačně – jasné nedání přednosti v jízdě. Opak je pravdou.

Na základě šetření PČR a posudku znalce z oboru dopravy bylo nakonec vše jinak a viníkem byl označen motorkář, který překročil povolenou rychlost a odbočující vozidlo prý nemohlo střetu zabránit.

Na základě tohoto rozhodnutí odmítla pojišťovna pozůstalým cokoliv vyplatit. Po několikaměsíčním jednání mezi advokátem poškozených a pojišťovnou se zdálo, že je vše ztraceno. S tímto rozhodnutím se však nemohl tatínek ani celá rodina motorkáře smířit a požádali nás o odbornou pomoc. Po první schůzce nám bylo jasné, že pozůstalým nejde ani tak o odškodné, ale o to, aby dokázali, že za nehodu nemohl jen jejich syn. Po dlouhých dvou letech jednání a soudů jsme nakonec docílil 30% spoluúčasti.

Toto není jediný příklad, kdy byla motorkáři stanovena spoluúčast. V mnoha případech se s touto skutečností dá pracovat a spoluúčast na nehodě snížit nebo zrušit. Jak ukazuje tento příběh, je vhodné hned od začátku využít pomoc advokáta, který se na danou problematiku úzce specializuje.

 

Přehlédnutí motorkáře při odbočování na vedlejší komunikaci a následná těžká újma na zdraví

Podobný scénář má i tento příběh, skončil však „trochu lépe“. Opravdu jen trochu.

Při odbočování na vedlejší komunikaci přehlédl řidič přijíždějící KTM 950 a vjel jí do dráhy. Na vzniklou situaci se již nedalo reagovat a v zásadě se nedala ani moc předvídat. Motorkář utrpěl vážná zranění ruky a pravé nohy. Naštěstí byl vybaven kvalitními chrániči, díky nimž takto vážnou nehodu přežil. Noha však byla natolik devastačně poraněna, že ani po několika těžkých operačních zákrocích ji nebylo možné zachránit a bylo nutné nohu amputovat pod kolenem. V nemocnici strávil několik měsíců a následovaly dlouhé rehabilitace.

Během léčení se na nás obrátil s tím, že vůbec netuší, jak postupovat, na co si dát pozor, na co má nároky, jestli může něco požadovat po viníkovi nehody, či od koho se vlastně bude vymáhat odškodnění. Po osobní schůzce, kde jsme mu vše podrobně vysvětlili a objasnili celý proces odškodnění, bylo vidět, že se mu citelně psychicky ulevilo. Otázky co nyní bude, kde vezme peníze na hypotéku, z čeho bude dále žít byly po naší návštěvě zodpovězeny. V době, kdy se musí poškozený hlavně zaměřovat na léčbu svého zdravotního stavu je vědomí, že se o jeho nároky někdo odborně postará, nenahraditelné.

Během rok a půl dlouhého zastupování byly postupně uplatněny nároky v podobě bolestného za samotná zranění a operační zákroky. Dále byla získána finanční kompenzace nad rámec pojistného plnění od viníka nehody. Byly uplatněny veškeré náklady, které souvisely s léčbou zranění v podobě jízdného, doplatků za léky apod. Byla vyčíslena a uplatněna i péče o osobu blízkou, kdy bylo nutné se o poškozeného po návratu z nemocnice starat. Uplatněna byla také ztráta na výdělku v době pracovní neschopnosti a následně stanovena ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renta), neboť poškozený již nemůže vykonávat své zaměstnání a pobírá ID III. stupně. V neposlední řadě bylo nutné znaleckým posudkem přesně stanovit ztížení společenského uplatnění.

 

Cílem těchto řádků je ukázat, jak jsou motorkáři na silnicích zranitelní, i jaké komplikace po zraněních, či úskalí při jednání s pojišťovnou mohou poškození a jejich blízcí po nehodě čekat.

S manželkou jezdíme také na motorkách a vždy se děsíme, když vidíme převážně mladé motorkáře a jejich „batůžky“, kteří mnohdy nepřiměřeně riskují své zdraví a životy. Často mají nedostatečné oblečení, chrániče, boty a jsou pro ostatní řidiče „neviditelní“.

Moc bychom si přáli, aby si každý, kdo sedá na motorku uvědomoval, že je potřeba být dostatečně pasivně i aktivně chráněn, že je potřeba předvídat, nejezdit přes své limity a být dostatečně viděn!
Do nadcházející sezóny přejeme všem, aby se vždy ve zdraví dostali do svého cíle a ke svým blízkým. Příště si povíme něco tom, jaké máme po nehodě nároky, kdo je proplácí, jaké jsou promlčecí lhůty a kdy je možné žádat o odškodné.

Závěrem prosíme, jezděte s respektem, předvídejte a zbytečně neriskujte!