Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Tiskové zprávy

Vyjádření společnosti Honda k zemětřesení v Japonsku

Honda, 15.3.2011

Společnost Honda vyjadřuje nejhlubší účast a soustrast obětem letošního zemětřesení, k němuž došlo u tichomořského pobřeží regionu Tohoku v severovýchodním Japonsku, a upřímně doufá, že se postiženým oblastem co nejdříve dostane pomoci a obnovy.

Výrobní aktivity
S ohledem na celonárodní záchranné operace, jež nyní probíhají v Japonsku, učinila společnost Honda tato rozhodnutí:

  • Od 14. března je pozastavena veškerá výroba v následujících závodech společnosti Honda: závod Sayama v továrně Saitama Factory (Sayama, Saitama) závod Ogawa (Ogawa-machi, Hiki-gun Saitama), a dále v továrnách Tochigi Factory (Moka, Tochigi), Hamamatsu Factory (Hamamatsu, Shizuoka) a Suzuka Factory (Suzuka, Mie).
  • Od 15. do 20. března pozastaví společnost Honda veškerou výrobu ve výše uvedených závodech a rovněž v továrně Kumamoto Factory (Ozu-machi, Kikuchi-gun, Kumamoto).
  • Od 14. do 20. března společnost Honda pozastaví běžný provoz ve všech závodech v oblasti Tochigi, kde došlo k závažnějším škodám (včetně Tochigi Factory, Honda R&D Co., Ltd., R&D Center (Tochigi), Honda Engineering Co., Ltd., atd.), a bude se soustředit na obnovu jednotlivých provozů. Zaměstnanci společnosti Honda po tuto dobu nebudou docházet do práce.

Pomoc obětem zemětřesení
Společnost Honda poskytne následující pomoc a doufá, že tím přispěje k co nejrychlejší pomoci a obnově postižených oblastí:

  • 300 milionů jenů na pomoc a obnovu postižených oblastí
  • 1 000 generátorů (na benzín a též na plyn z kanystrů, které slouží k použití v domácnostech) a 5 000 plynových kanystrů. Společnost Honda také vyšle své zaměstnance, kteří lidem pomohou s obsluhou generátorů.

Opatření pro úsporu elektrické energie na žádost Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu
Společnost Honda bude spolupracovat při snaze o šetření elektřinou a při řízeném vypínání elektrického proudu. Prioritu dostanou operace na pomoc a obnovu postižených oblastí.

Nábor nových zaměstnanců
Společnost Honda učinila ohledně náborové činnosti následující rozhodnutí ve snaze umožnit lidem postiženým zemětřesením soustředit se na obnovu:

  • Budoucí zaměstnanci, jež mají nastoupit do práce v dubnu, mohou odložit nástup do práce až o dva měsíce, jsou-li oni sami nebo jejich rodiny postiženi zemětřesením.
  • Co se týče těch, jež se přihlásili k náborovému procesu pro příští rok začínajícímu letos v dubnu (tito zaměstnanci by k nám nastupovali v dubnu 2012) a jsou z postižených oblastí (z šesti prefektur v oblasti Tohoku či z prefektury Ibaraki), společnost Honda se postará o to, aby příslušné zkoušky a pohovory podstupovali až v červnu či později. Další informace budou k dispozici v náborové sekci webových stránek společnosti Honda v dubnu.

Vaše názory

K tomuto článku zatím nebyl připojen žádný názor