Normfest

 

 


Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Aktuality

Je v Rumunsku zakázána jízda v terénu?

Redakce MotoRoute, 21.10.2020

Množí se nám dotazy, jak je to s jízdou mimo silnice v Rumunsku v souvislosti s novým zákonem, který v zemi platí od 1. 9. 2020.

 

Je konec rumunskému off-roadovému ráji?

Pravdou je, že v Rumunsku vyšel nový Lesní zákon regulující jízdu mimo silnice, ale následky pro milovníky off-roadu nejsou tak dramatické, jak bývá někdy prezentováno. Naši rumunští spolupracovníci Călin Nucută a Adrian Silindean vysvětlují situaci v odpovědích na otázky:

 

1. Je v Rumunsku zakázán off-road?

Ne, ale musíte být opatrní, kudy přesně v terénu jedete.  Zmíněný zákon, který vyšel 1. září letošního roku, doplňuje a upravuje zákon č. 46/2008 - Lesní zákon. Pro nás důležité změny s ohledem na jízdu motorových vozidel jsou v bodě 16:

16. V článku 54 se úvod odstavce 2 mění následovně:

"2. Veřejný přístup do národních lesů s motorovými vozidly, motocykly, čtyřkolkami či mopedy se zakazuje, kromě organizovaného sportu, rekreace a turistických aktivit, jež mohou být provozovány na lesních cestách, nebo na vyznačených a schválených trasách."

Změnou v uvedeném paragrafu je pouze přidání slova "organizovaného", de facto byl tedy volný vjezd do národních rumunských lesů už dříve zakázán. Nicméně je nutno dodat, že tento zákon se týká jen některých lesů pod státní správou (obvykle rezervace apod.)!

Následuje další, nový bod 17:

17. V článku 54, po odstavci 2, jsou 3 nové odstavce 3-5 v následujícím znění:

"(3) V případě nevládních organizací je přístup do lesního fondu s motorovými vozidly, motocykly, čtyřkolkami či mopedy povolen pouze po podepsání protokolu se správcem (v případě státních lesů) nebo se správcem/majitelem v případě lesů soukromých.

Je zde dále popsána procedura, jak mohou nevládní organizace organizovat aktivity v lesích.

Není zakázán vjezd do lesů po veřejných cestách. I cesty, jaké bychom my označili za off-roadové, mohou být veřejné. Ke zjištění, které cesty jsou v Rumunsku veřejné, se dá použít ANCPI Geoportal.

 

2. Leží trasy z knižní edice Motorkářský průvodce po Rumunsku v zakázaných oblastech?

Ne. Už při tvorbě knih se autor snažil, aby žádná z tras nevedla v místech, kde je zakázán vjezd, což se samozřejmě týká zejména Motorkářského průvodce po Rumunsku 3: Offroadové trasy. I z toho důvodu je mnohdy zvoleno delší trasování, objíždějící zakázanou oblast.

Může se však samozřejmě stát, že od data, co knihy vyšly, se lokálně situace změnila, například se někde může objevit zákaz vjezdu apod. V tom případě prosím značení respektujte.

 

3. Mohu dostat pokutu, pokud jsem přehlédl zákaz vjezdu, závoru apod.?

Ano. Legislativní rámec je zde jasný, nicméně situace na místě může být úplně jiná. Například, některé silnice v zakázaných oblastech vůbec nejsou označeny zákazem, ani zde nejsou závory, případně je tam cedulka s nečitelným textem na místě, kde není vidět.

 

4. Co když mě někdo zastaví?

Pokud vjedete do zakázané oblasti, mohou vás zastavit tzv. horští četníci (Jandarmeria Montana, v uniformách). Na území patřícím lesnickému okrsku vás také mohou zastavit jeho zaměstnanci. Měli by se identifikovat dokumenty které jasně ukazují, kdo jsou a říct vám, proč vás zastavili. Avšak, protože se jedná o situaci, v níž nejsou tak často, může se stát, že ne zcela dodrží úřední procedury.

V každém případě byste měli být zdvořilí a uposlechnout jejich instrukcí. Široký úsměv a omluva vás ve většině případů před pokutou ochrání.

Například, nedávno zastavili četníci terénní auto 4x4 u jezera Vulturilor. Osádka se omluvila, že si nevšimla zákazu vjezdu a dostali jen napomenutí. Nicméně, četníci si zapsali jejich espézetku s tím, že pokud je v oblasti načapají podruhé, už to bude pokuta.

 

5. Co když přijedu k zavřené závoře nebo zátarasu?

Nedoporučujeme zábrany překonávat. Lesní cesty, přesně ty zmiňované ve výše uvedeném zákoně, jsou obvykle uzavřeny právě takovými zábranami.

 

6. Pokud přijedu k náklaďáku nakládajícímu dřevo, znamená to, že jsem na lesní cestě?

Ne. Body nakládky dřeva jsou často na nezpevněných, avšak veřejných cestách. Lesní cesty většinou vedou z veřejné cesty do míst, kde je dřevo těženo. Na tyto cesty může být vjezd zakázán.

Mnoho motorkářů používá výraz "lesní cesta", avšak mluví prostě o nezpevněné či šotolinové cestě skrze les. To není totéž, jako "lesní cesty" v právní terminologii, o nichž se mluví v zákoně. V řadě Motorkářských průvodců po Rumunsku používáme výrazy jako asfaltová, štěrková, či hliněná cesta proto, abychom jezdci přiblížili charakteristiku cesty.

 

7. Proč mohou po horách v zakázaných oblastech jezdit náklaďáky se dřevem, ale my tam na motorkách nemůžeme?

Tato otázka je velmi citlivá, zvláště pro Rumuny. Odpověď je komplikovaná, ve zkratce by zmíněné náklaďáky měly mít povolení. Taková je aspoň teorie, prakticky to nepoznáme... Pokud někdo opravdu potřebuje zjistit, zda je transport dřeva legální, musí se obrátit na Lesní inspekci.

 

Na závěr ještě naše poznámka - prosím, dodržujte vždy zákony dané země a nejezděte tam, kde je to zakázáno. Pokud tohle dodržovat nebudeme, nemůžeme se pak divit utahování restrikcí, zvýšení policejních kontrol a vysokým pokutám.