Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Tiskové zprávy

Star Tron enzymy pro zazimování paliv

startron.cz, 25.9.2019

Přemýšleli jste někdy nad oštetřením paliva na zimu? 

Nezáleží na tom, jestli zazimováváte sportovní auto, veterána, motocykl nebo zahradní sekačku, vždy to s sebou zpravidla nese i nutnost zakonzervování zbývajícího paliva v nádrži. Tenhle proces je dnes s novou generací paliv ještě důležitější, protože běžně dostupná benzinová paliva N95 a N98 označená jako E5 mají přesně 5% podíl BioEthanolu, který po delším než 90denním uskladnění zkrátka rapidně ztrácí své vlastnosti. A nyní již víme, že v roce 2020 bude tento poměr upraven i v ČR na 10% podíl těchto biosložek. 

Ethanol má tendence na sebe vázat vodu, která může způsobit korozi, vznik mikroorganismů a kalů v nádrži, které pak snižují účinnost spalování a v konečném důsledku i rázy či špatné starto-vání. Proto je velmi důležité po dobu zimní odstávky palivo v nádrži „zakonzervovat“, aby dál ne-degradovalo. 

Star Tron® představuje jako první výrobce na světě aditivaci založenou na principu působení en-zymů. Díky technologii specializovaných enzymů upravuje Star Tron vlastnosti benzinu a motorové nafty tak, že výsledkem je stabilizace ethanolu – zastavení chemických procesů způsobujících jejich degradaci. Stejná sada enzymů samozřejmě umožňuje i rozpuštění karbonových usazenin, které v palivové soustavě vznikají, a zajišťuje stejnoměrné hoření paliva, čímž dochází k jeho úspoře i menší míře škodlivých exhalací.

Aditivum Star Tron® ve svém principu nečistoty v palivové soustavě neemulguje (neobaluje) jako ostatní aditiva, ale rovnou je rozpouští. V kombinaci se stabilizací paliv a jejich následnému doko-nalejšímu hoření pak můžete bez obav nechat palivovou soustavu spalovacího motoru takto po dobu zimní odstávky „zakonzervovanou“.

 

5 základních výhod technologie principu enzymů v aditivech Star Tron®:

 

1. Stejnoměrné hoření směsi díky principu enzymů:

Ošetření paliv na principu působení enzymů způsobuje modifikaci vazebních struktur molekul uh-lovodíku v palivech a tím zlepšuje přístup potřebného množství kyslíku k molekulám paliva, čímž usnadňuje zážeh směsi a zvyšuje účinnost až o 15 %. Zároveň se zvýšením účinnosti dochází také ke snížení běžných emisí až o 90 % (tvorba oxidu uhelnatého v důsledku nedokonalého spalování je redukována až o 40 %).


2. Konzervace/stabilizace paliva díky principu enzymů:

Vzduch v palivové nádrži a denní kolísání teplot má za následek kondenzaci vody na stěnách ná-drže. Protože voda je těžší než palivo, klesá ke dnu nádrže, kde vytváří příznivé prostředí pro mik-robiální spory a množící se kvasinky, plísně a houby. Ty pak způsobují postupný vznik tzv. „nafto-vých řas“ nebo kalů zanášejících filtry, palivové potrubí a vstřikovací trysky. Vodu navíc motor ne-dokáže jako samostatnou složku spálit a hned po startu začne škytat nebo rovnou zhasne. 

Voda působí korozně, takže ohrožuje stěny nádrže a kovové povrchy palivové soustavy. Enzymy v aditivech Star Tron® zabraňují růstu mikroorganismů a molekulám vody, přítomným v palivu, brání v kondenzaci a vytváření oddělené vodní vrstvy na dně nádrže. 

Dochází k rozptýlení vody na částice submikronové velikosti, které nemohou vyvolávat korozi. Přecházejí plynule spolu s palivem do vstřikovačů válců a během normálního procesu hoření jsou bezpečně spáleny.

 

3. Omezuje tvorbu karbonových usazenin pomocí principu enzymů

Pravidelné používání aditiv Star Tron® významně omezuje tvorbu karbonových usazenin, snižujících účinnost spalování. Po několika hodinách provozu s ošetřeným palivem vedou otřesy a kmitání dílů motoru k uvolnění a odsátí karbonu uchyceného na povrchu spalovacích prostor a ke kompletnímu vyčištění povrchu těchto dílů, aniž by bylo nutné používat jiná aditiva odstraňující karbon pomocí agresivních rozpouštědel. Díky Star Tron® pak nedochází k rázům motoru vlivem zakarbonování a motor může vyvinout plný výkon a maximální efektivitu.

 

4. Trvanlivost PHM díky principu enzymů:

Motorová nafta a benzinová paliva jsou v rafineriích připravovány tak, aby je bylo možné skladovat po dobu 90 dní. Na zazimování stroje by teoreticky 90 dní stačilo, ovšem nezapomínejme na dobu, kdy je palivo skladováno v rafinerii či v nádržích čerpacích stanic s malou výtočí.

Po uplynutí této doby začínají paliva samovolně oxidovat a vytvářet kaly, gelující látky a jiné škod-livé usazeniny. Star Tron® díky technologii na bázi enzymů vrací palivu 100% kondici a zabraňuje rozkladu jeho složek. Paliva ošetřená aditivy Star Tron® přesahují životnost 2 roky.

 

5.  Aditivace bez obav:

Aditivace paliv často vyvolávají obavy z poškození motoru. To je namístě u agresivních aditiv, které mají za cíl chemicky rozpouštět usazeniny. Star Tron® je ale aditivem pracujícím na principu enzymů (rozložení nežádoucích složek a stabilizaci) a jeho složení a dávkování nijak nenarušuje předepsané přísné normy, které palivo s aditivací musí plnit.

 

O Star Tron®

Značka Star Tron® nabízí celosvětově, již od roku 1973, produkty vyrobené z nejlepších surovin dle nejnovějších technologií pro čištění a údržbu motorů včetně motorových olejů a prémiových aditiv do nafty a benzinu.

Aby mohly produkty nést značku Star Tron®, prochází přísným testováním. Můžete si být jistí, že pokud zvolíte výrobek této značky, dostanete přípravek nejvyšší kvality.

Navštivte www stránky produktu a prozkoumejte kompletní sortiment na www.startron.cz