Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Rozhovory

Nenechte se „okrást“ o přiměřené odškodnění!

5.10.2021

Nárok na odškodnění je jedna věc, ale zajistit adekvátní plnění druhá. A je známo, že pojišťovny či viníci se vždy snaží neplatit „zbytečně“. To se týká nejen dopravních nehod, ale i pracovních úrazů a dalších případů. O tom, jak na to, jsme si popovídali s Jindřichem Hýblem z Poradny Odškodnění.

 

MotoRoute: Ve stručnosti, co vaše firma přesně dělá?

Jindřich Hýbl: Poradna Odškodnění (poradnaodskodneni.cz) zajišťuje specializovanou právní pomoc při újmě na zdraví. Zajišťujeme také znalecké posudky a za poškozené přebíráme kompletní administrativu a komunikaci s pojišťovnou či jiným subjektem. Na základě zmocnění jsme schopni zajistit potřebnou dokumentaci z nemocnic i PČR. Spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří, která má v odškodnění praxi více než 30 let.
Naše působnost je v rámci celé ČR a pokud to okolnosti případu vyžadují, jezdíme osobně za poškozenými. Vše je také možné řešit z pohodlí domova on-line.

Jak dlouho fungujete?

Odškodněním se zabýváme od roku 2008. Roku 2018 jsme založili společnost Poradna Odškodnění – Czech, s.r.o. Měsíčně se na nás obracejí desítky poškozených. Každý případ nezávazně a individuálně konzultujeme.

To je už docela dlouhá praxe. Jakých případů (druhů poškození) se odškodnění týká?

Naší specializací je pomoc při vymáhání nároků za škodu spojenou s újmou na zdraví po dopravní nehodě, pracovním úrazu, úrazu v MHD či jiném veřejném prostoru, ale také umíme pomoci při pochybení lékaře.
Obracejí se na nás také pozůstalí, kteří ztratili vlivem nehody blízkého a chtějí pomoci s odčiněním duševních útrap.

Nestačí spolehnout se na svou pojišťovnu?

Především je potřeba říci, že většina poškozených se nespoléhá na svou pojišťovnu. Náhrada škody je ve většině případů vymáhána mimosoudně z povinného ručení viníka nehody, případně z jiné odpovědnostní pojistky. Z našeho pohledu není dobré se spoléhat jen na pojišťovnu. V případě menší újmy na zdraví je možné, že pojišťovna vyplatí plnění v adekvátní výši, ale v případě těžké újmy na zdraví, nebo v případě úmrtí se bohužel setkáváme s tím, že pojišťovnou vyplacená částka není adekvátní, nebo že pojišťovna neuhradila veškeré nároky.
Není to tak dávno, co se na nás obrátila starší paní, která zaslala lékařské zprávy pojišťovně s posudkem od svého praktického lékaře. Pojišťovna ji vyplatila 25 000 Kč za bolestné. Po revizi našim znalcem jsme pro poškozenou získali za bolestné dalších 185 000 Kč. Takže i takové mohou být rozdíly v plnění...

Jak má člověk postupovat, když usoudí, že potřebuje vaši pomoc?

Je to snadné. Najdete si naše stránky poradnaodskodneni.cz, kde se s námi spojíte pomocí formuláře, nebo nám můžete zavolat na bezplatnou linku 800 140 240. Dále nám zašlete veškerou dokumentaci spojenou s újmou na zdraví.
Naši advokáti bezplatně dokumentaci projdou a dají vyjádření, zda a za jakých podmínek je možné nároky uplatňovat. Následně je sepsána smlouva a plná moc. Vše ostatní je pak již na nás a našich advokátech.

Jak dlouho to celé trvá?

Délka řešení pojistné události je závislá na více faktorech. Z naší strany se snažíme řešit nároky v co nejkratší možné době. Může se stát, že musíme čekat na závěr šetření PČR, na dodání lékařské dokumentace (pokud není kompletní a žádáme o ni nemocnici) a toto nejsme schopni ovlivnit.
Pokud je vše ze strany PČR dořešeno a máme veškerou potřebnou dokumentaci, tak od podpisu smlouvy a plné moci nám trvá maximálně jeden měsíc, než od soudního znalce obdržíme znalecký posudek. Ale to je opravdu maximum, běžně jej máme do čtrnácti dnů.
Obratem uplatňujeme nároky u pojišťovny. Ta má ze zákona 90 dnů na to, aby nároky prošetřila a vyplatila. Náš klient je o stavu jeho nároků vždy průběžně informován.

Dobře, ale kolik to stojí a kdo to platí?

Poškozený, s nímž je sepsaná smlouva, dopředu nic neplatí, a to ani znalecké posudky, které jsou k vyřízení jeho oprávněných nároků potřebné (obvyklá sazba za posudek je 10 až 15 tisíc Kč). Veškeré prvotní náklady jdou za námi a veškeré riziko bereme na sebe.
Poškozený následně platí předem smluvenou odměnu, která je obvykle 15 %. Tuto odměnu nám platí ale až poté, co inkasuje pojistné plnění. Z této odměny jsou hrazeny veškeré námi poskytované služby. Pokud nic nevymůžeme, odměnu nenárokujeme. Poškozený spoluprací s námi nic neriskuje.

Díky za rozhovor, příště nám řeknete nějaké příklady z praxe, jak to funguje...

Závěrem prosíme, jezděte s respektem, předvídejte a zbytečně neriskujte!