Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Tiskové zprávy

Předváděcí jízdy na dealerstvích Honda

Honda, 11.4.2013

Vážení příznivci jedné stopy,

Přemýšlíte o koupi nového motocyklu Honda, ale chcete se s motocyklem nejprve blíže seznámit? Nyní máte při svém rozhodování jedinečnou šanci vyzkoušet celou řadu motocyklů! Naši prodejci Vám nejen umožní předváděcí jízdu na Vašem vytouženém stroji, ale také Vám ochotně motocykl představí a poskytnou veškeré informace, které chcete o motocyklu vědět.

Charakter akce: představení široké řady motocyklů s možností zkušební jízdy.

Datum konání akce: duben, květen 2013

Místo konání: participující autorizovaná dealerství motocyklů Honda: viz následující seznam dealerů a dostupných motocyklů zde

Motocykly, které je možné vyzkoušet: CB 1100 ABS, CB 500F ABS, CBR 500R ABS, CROSSTOURER/DCT, NC 700S/DCT, PCX... a řadu dalších motocyklů.

Jak se akce zúčastnit: Na základě telefonického kontaktování participujícího se autorizovaného dealera (viz seznam dealerů a dostupných motocyklů zde)

Podmínky účasti:

Zájemce o jízdu prohlašuje že:

 • je držitelem platného řidičského oprávnění k řízení osobních motorových vozidel skupiny A
 • je plně způsobilý k řízení motorového vozidla a nepožil před jízdou žádné alkoholické nápoje ani látky (např. omamné či psychotropní), které by ho vylučovaly z řízení motorových vozidel
 • mu není známá žádná další okolnost, která by ho vylučovala z řízení motorových vozidel.(nemoc, zákaz činnosti atd.)
 • byl dealerem seznámen s organizací a trasou předváděcí jízdy
 • nebude provádět žádné zásahy na motocyklu (zejména motoru, brzdách, kolech)

Dále se zájemce zavazuje:

 • dodržovat dopravní předpisy platné v České republice
 • v případě dopravní nehody nebo poškození vozu zajistit sepsání policejního protokolu
 • uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného motocyklu překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti
 • dodržovat pokyny zaměstnanců dealerství
 • uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného motocyklu překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti
 • učinit veškerá opatření vedoucí ke znemožnění poškození nebo znečištění motocyklu nebo jeho součástí

Kauce:

Zájemce o jízdu složí dealerovi kauci na zapůjčení předváděcího motocyklu v příslušné výši (viz seznam motocyklů s uvedenými částkami). Částka bude vrácena v plné výši při předání motocyklu zpět v nepoškozeném stavu po ukončení předváděcí jízdy. V případě poškození motocyklu bude kauce použita na pokrytí způsobených škod nebo na krytí spoluúčasti havarijního pojištění. Případná způsobená škoda bude vyčíslena dle ceníku náhradních dílů a servisních prací Honda. Přijetí kauce je uživateli potvrzeno účetním příjmovým dokladem.