Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / FOTOSOUTĚŽ 2011

FOTOSOUTĚŽ 2011

Pozor – fotosoutěž!

 
Vážení čtenáři,
po několika letech pro vás máme další fotosoutěž. V principu bude podobná, jako ta v roce 2005, a opět máte možnost získat velice zajímavé ceny.
A teď už tedy konkrétně. Téma soutěže je prosté:
 
Nejlepší motocestovatelská fotografie 2011
 
Soutěž bude mít dvě kategorie – barevná a černobílá fotografie. V každé kategorii bude uděleno pět cen.
 
Pravidla soutěže:
 1. Organizátorem fotosoutěže je firma MotoRoute s.r.o. (dále jen “organizátor”). Organizátor je vydavatelem časopisu MotoRoute Magazin.
 2. Účastníkem fotosoutěže (dále jen “účastník”) se stává každá fyzická osoba, která zašle fotografie na adresu: MotoRoute Magazin, tř. T.Bati 3296, 760 01 Zlín, nebo na e-mailovou adresu redakce@motoroute.cz, a zároveň splní další podmínky soutěže.
 3. Téma soutěže zní: „Nejlepší motocestovatelská fotografie 2011“.
 4. Soutěžní fotografie musí toto téma zohledňovat, je však na účastníkovi, jakým způsobem námět vyjádří a pojme.
 5. Účastník, který zašle fotografie do soutěže, tímto prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a na fotografiích neváznou žádná autorská práva dalších stran.
 6. Do soutěže může zaslat fotografie každá osoba bez omezení věku.
 7. Každý účastník může zaslat maximálně 3 fotografie v každé kategorii.
 8. Účastník souhlasí s tím, že spolu s fotografiemi zašle své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, rodné číslo) a telefonický a/nebo e-mailový kontakt.
 9. Každá zaslaná fotografie musí být v elektronické podobě o velikosti minimálně 1280x1024 px, nebo na papíře jako originál, pozitivní, o velikosti min. 18x24 cm, provedení lesk.
 10. Zaslané fotografie nesmějí být fotomontáž, ani nemohou být žádným způsobem retušovány.
 11. Fotografie nesplňující všechny uvedené požadavky nebudou do soutěže zařazeny.
 12. Organizátor si vyhrazuje právo bezúplatně použít zaslané fotografie pro své účely (např. jako ilustrační v dalších vydáních magazínu, při besedách se čtenáři, zveřejnění v časopise a na vlastním webu aj.), v žádném případě nebudou fotografie zaslané do soutěže předmětem dalšího obchodu, ani nebudou poskytnuty třetím subjektům bez svolení autora.
 13. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora.
 14. Soutěž začíná vydáním tohoto čísla, uzávěrka je 31.10.2011. Fotografie, které dojdou po tomto termínu, nebudou do soutěže zařazeny.
 
Hodnocení:
a) Hodnocení odbornou komisí
Pro účely této soutěže je ustanovena hodnotící komise, jejíž členové jsou uvedeni níže. Členové komise budou provádět hodnocení anonymně, tzn. nebudou znát autory fotografií. Každý člen komise ohodnotí každou fotografii 0-10 body (0-nejhorší, 10-nejlepší). Vyhrává fotografie s největším součtem bodů, další místa budou obdobně stanovena dle počtu získaných bodů. V případě, že se na hodnocených místech objeví více fotografií od jednoho autora, bude oceněn pouze autorův nejlepší snímek. V případě rovnosti bodů rozhodne mezi fotografiemi předseda komise. V MotoRoute č.1/2012 (únor) budou vyhlášeny výsledky, ještě předtím se objeví také na webových stránkách www.motoroute.cz.
 
b) Hodnocení návštěvníků internetových stránek
Všechny fotografie obdržené do soutěže budou kromě hodnocení komisí dle bodu a) rovněž zveřejněny na internetu na webových stránkách časopisu (www.motoroute.cz). Návštěvníci internetových stránek budou fotografie hodnotit, přičemž z každé IP adresy může být hlasováno pouze 1x. Autoři tří nejlépe hodnocených fotografií obdrží dárky od magazínu MotoRoute.
 
Hodnotící komise:
 • Zdeněk Skaunic, předseda komise; ředitel Filmových ateliérů Zlín
 • Igor Brezovar, známý motocestovatel
 • Michal Hamšík, šéfredaktor magazínu MotoRoute
 
Ceny:
Pro výherce je připraveno pět cen v každé kategorii.
Kategorie barevná fotografie:
1. místo: Vyklápěcí přilba Schubert C3 (stříbrná) od firmy Geneze
2. místo: Víkendový pobyt (2 noci) pro 2 osoby s polopenzí v rakouském hotelu Dorfwirt (Bikerwirt) v Mühlviertel, Liebenau (Horni Rakousko), platnost poukazu do října 2012
3. místo: Pneumatiky Avon nebo VeeRubber dle vlastního výběru v ceně do 5 000 Kč od firmy Auto Moto Pneu
4. místo: SOS balíček UNI Premium Seal (první pomoc při defektu bez nutnosti měnit pneumatiku či duši – tmel a kompresor) od firmy Auto Moto Pneu
5. místo: Roční předplatné magazínu MotoRoute
 
Kategorie černobílá fotografie:
1. místo: Víkendový pobyt (2 noci) pro 2 osoby s polopenzí v rakouském hotelu Solaria v Obertauern (Salcbursko); hotel patří do sítě MOHO (Motorrad Hotels)
2. místo: Tankvak Enduro Mini od firmy Lojzo
3. místo: Sada Motoatlas Francie a Motoatlas Británie od magazínu MotoRoute
4. místo: Přípravek Nano Bike 50 ml (nanotechnologická trvanlivá high-tech impregnace pro motocykly) od firmy Auto Moto Pneu
5. místo: Roční předplatné magazínu MotoRoute
 
 
Obecné podmínky:
Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem, případně telefonicky. Výherní ceny budou výhercům předány osobně (např. na výstavě Motosalon 2012), datum předání bude výhercům oznámeno. V případě nemožnosti osobního předání bude domluvena jeho jiná forma. Organizátor není odpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek předaných veřejnému přepravci k doručení výhercům. Ceny není možné vymáhat soudní cestou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. Výherní listina bude k dispozici v časopise MotoRoute, na internetových stránkách časopisu a u organizátora soutěže. Účastí v soutěži a zasláním fotografií vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas s případným zveřejněním svého jména na internetových stránkách a v časopise v průběhu soutěže a vyhlášení výsledků.
_________________________________________________________________________________________

Soutěžní fotografie

Níže se budou postupně objevovat všechny soutěžní fotografie. S hlasováním raději počkejte, třeba se tady fotka, která Vás nejvíce nadchne, teprve objeví...

HLASUJ!(hlasů: 2)
HLASUJ!(hlasů: 0)
HLASUJ!(hlasů: 1)
HLASUJ!(hlasů: 35)
HLASUJ!(hlasů: 1)
HLASUJ!(hlasů: 19)
HLASUJ!(hlasů: 5)
HLASUJ!(hlasů: 0)
HLASUJ!(hlasů: 2)
HLASUJ!(hlasů: 135)
HLASUJ!(hlasů: 1)
HLASUJ!(hlasů: 1)
HLASUJ!(hlasů: 3)
HLASUJ!(hlasů: 1)
HLASUJ!(hlasů: 2)
HLASUJ!(hlasů: 0)Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23