Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Aktuality

Around Africa Stage 3

Martin Pouba, 22.10.2014

Po mnoha výpravách, kdy jsme na motocyklech expedičním způsobem navštívili téměř všechny kontinenty naší planety, máme před sebou třetí etapu našeho projektu „Around Africa“. 

V první části se nám podařilo dojet z České republiky až do Kamerunu (viz MotoRoute č. 5/2013). Cesta nebyla jednoduchá, a to kvůli těžko prostupným úsekům v Mauretánii, ale především kvůli válečnému konfliktu v Mali a nepokojům v Nigérii. Naše stroje, které jsme pro tuto expedici pořídili, chřadly tenkrát na dvorku zámožného Kamerunce dlouhých deset měsíců.
Po této odstávce a po třech dnech oživování se nám podařilo absolvovat i druhou etapu vedoucí přes Kamerun, Gabon, obě Konga,  Angolu, Namibii až do Jihoafrické republiky (viz MotoRoute č. 4/2014 a 5/2014).
Mys Agulhas (Střelkový mys) se stal tím nejjižnějším bodem a zároveň cílem, kterého jsme při druhé etapě dosáhli. Bohužel, této mety nedosáhli všichni. Roman Florian pro technickou závadu odstoupil v Angole a ze stejných důvodů ho následoval i René Zelenka, který opustil naše řídnoucí řady v Namibii.
Zbývající členové, Zbyněk Janoušek, Stanislav Tikal a Martin Pouba, nechávají v současné době své stařičké Hondy částečně repasovat v Kapském městě, odkud chtějí odstartovat třetí a předposlední část svého projektu „Around Africa“. Deset tisíc nelehkých kilometrů povede Jihoafrickou republikou, královstvím Lesotho, následují Botswana, Zambie, Tanzánie, Keňa a Etiopie.    
Během celé cesty bude náš tříčlenný tým opět pořizovat obrazovou i filmovou dokumentaci. Po návratu sestříháme již tradičně film, necháme vyrobit kalendáře, budeme absolvovat přednášky a psát články do časopisů s motocyklovou a cestovatelskou tématikou.
Při všech jmenovaných činnostech zohledníme naše sponzory, bez jejichž pomoci by se mnohé naše výpravy ani neuskutečnily. O tom, že budou na cestě řádně otestováni jezdci, motocykly, výzbroj a výstroj není pochyb. Vyčerpávající informace o průběhu a výsledku cesty budou umístěny na stránkách www.around-africa.com a  www.jezdime.eu, kde jsou umístěny i reportáže z našich předchozích  motoexpedic.
Tradičním vydavatelem našich cestopisů je magazín MotoRoute.

Pokud nás jakkoli podpoříte, těšíme se na spolupráci a doufáme, že Vás nezklameme.

Za členy expedice

Martin Pouba