Nacházíte se: CESTOVATELSKÁ PORADNA / Cestovatelská a expediční výbava

Jak funguje airbag při pádu na motorce?

Redakce MotoRoute a PSí Hubík, 6.6.2019

Při závodu SSP 300 v italském Misanu měla závodnice Saša Pelikánová hrozivý pád kvůli highsideru v chumlu dalších jezdců. Jak zafungovala ochrana kombinézy se zabudovaným airbagem? Vyvázla Saša bez zranění?

Highsider vymrštil Sašu do výšky a nemilosrdně vrátil zpět na trať mezi další jezdce. Co se odehrávalo v Sašiné mysli?

"Říkala jsem si ... ne, to nemůže být pravda, už zase ... . I když byl pád ve skutečnosti rychlý, tak v mé hlavě trval ten let hrozně dlouho a jen jsem se modlila, aby do mě nikdo z ostatních jezdců nenarazil!"

A jak to dopadlo? Výsledek dnes již známe, Saša vyvázla bez zranění, kombinéza PSí se zabudovaným airbagovým systémem Tech-Air® zafungovala na jedničku. Podívejme se na to blíže a rozeberme si fáze pádu a práci airbagového systému.

1. fáze: Zelená linka - Normal riding
Softwarově řízený airbagový systém neustále "hlídá" situaci jezdce (jízdu, pohyb jezdce..,). To vše díky zabudovanému gyroskopu a akcelometrům umístěným v páteřovém chrániči a na ramenou. Jezdec má volné ruce, není připoután žádným lankem k motocyklu, nic ho neomezuje. Airbag TECH-AIR® je zabudován přímo v kombinéze.

2. fáze: Žlutá linka - Loss of control
Jakmile systém vyhodnotí nebezpečí (vyhodnocuje po sobě jdoucí zrychlení v jednotlivých osách X, Y, Z na jednotlivých senzorech), airbag se aktivuje. Na uzavřené závodní trati jezdec používá mód RACE. Ten je na základě sesbíraných dat nastaven na situace, které nastávají při závodech. Na cestě byste přepínali do módu STREET, kde software sleduje rizikové faktory v běžném silničním provozu, např. i náraz do stojícího motocyklu.

3. fáze: Oranžová linka - Flight
Fáze, kdy jezdec již opustil motocykl. Během této doby dojde k naplnění airbagu. Systém dokáže reagovat tak rychle, že v momentě dopadu na zem je airbag již plně nafouklý a tělo zpevněné. V tomto případě čas mezi aktivací airbagu a kontaktem se zemí je 285 ms, tedy 240 ms před kontaktem s tratí byl airbag již 100 % naplněn.
Pozn.: Žlutá svislá linka na grafu značí spuštění plnění airbagu, které celkově trvá pouhých 45 ms (mrknutí oka trvá 100 – 400 ms).

4. fáze: Červená linka - Crash
Jezdec dopadá na zem. Při kontaktu se zemí je již "nafouknutý = plně zpevněný" v oblasti krku, ramen, klíčních kostí, hrudníku, zad, oblasti ledvin, části břicha a boků.

5. fáze: Světle červená linka - Sliding
Jezdec se pohybuje po zemi (smýká se). Zde je vidět po čtvrté sekundě od aktivace opět zvýšené zrychlení (přetížení), které je způsobeno opuštěním vozovky a kotrmelci v kačírku i na trávě mimo trať.
Doba od vyhodnocení nebezpečné situace, naplnění airbagu a samotného dopadu na zem je otázka milisekund. Vše se odehrává velmi rychle. Po cca 5 sekundách od naplnění airbagu dochází k jeho pozvolnému vypouštění.

Fázi nafouknutí airbagu můžeme pozorovat na záběrech pádu ve videu:

 

Co dělat s kombinézou a airbagem po pádu?

Nejprve musíme zmínit, že v módu RACE jsou možné dvě iniciace. Čili pokud jezdec a motorka je v pořádku, lze pokračovat s plnohodnotnou funkcí ochrany airbagového systému. Výjimkou je nadměrná velikost, kde se najednou vypotřebují obě bombičky.

Pokud jsou obě náplně spotřebovány a LED display signalizuje nutnost servisního zásahu, je nutné doručit airbagovou vestu, případně i kombinézu do PSI. V jejich autorizovaném servisním středisku TECH-AIR® pracovník proškolený přímo firmou Alpinestars provede odbornou prohlídku a opravu. To vše přímo ve výrobním závodě PSí do deseti pracovních dnů.

Tip:
Věděli jste, že airbagový systém TECH-AIR® má dva režimy? RACE (na závody) a STREET (do běžného provozu). Přepínáte podle toho, kde jedete. Zajímá vás to? Čtěte více o airbagových kombinézách.