Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Tiskové zprávy

Úspora paliva díky HHO technologii

Marek Olbert, redakce MotoRoute, 6.10.2023

Slovenská společnost SSpower je firma rodinného charakteru, která se věnuje vývoji, výrobě a prodeji zařízení na principu HHO technologie, které slouží ke zvýšení výkonu a čištění spalovacích motorů u motorových vozidel všech typů.

HHO technologie umožňuje snížit spotřebu paliva v autě tím, že k normálnímu palivu přidává směs vodíku a kyslíku vygenerovaného elektrolýzou přímo v automobilu. To umožňuje nesrovnatelně vyšší účinnost spalování používaného fosilního paliva, tím markantně snižuje jeho spotřebu a množství znečišťujících látek vypouštěných výfukovým systémem. 

Společnost SSpower, s.r.o. si sama veškeré zařízení vyrábí, dnes se exportují do Francie, Španělska i Velké Británie. Na Slovensku stále probíhá vývoj a modernizace veškrých komponentů, ať už se jedná o všeobecné zvýšení efektivity čištění nebo modernizace jednotlivých komponentů pro elektronické zařízení na ovládání senzorů a čidel v automobilech. Článek o dekarbonizaci motorů s přístroji vlastní konstrukce najdete na  www.motoroute.cz/clanek/191-dekarbonizace-motoru-diky-hho-technologii.aspx

JAK FUNGUJE HHO technologie?

Elektřinou z akumulátoru ve vozidle je napájen HHO generátor, který elektrolýzou vody produkuje kyslík a vodik, které jsou následně přiváděny do sacího potrubí motoru hned za vzduchový filtr. Vodík a kyslík, které jsou extrémně výbušné, výrazně podporují hoření. V motoru se smíchá s nasátým vzduchem a směs tak ve spalovacím prostoru v momentě zánětu chytí rychleji než bez HHO a výrazně tak zvýší efektivitu spalování.

HHO vybuchuje po přivedení jeho teploty k bodu samovznícení. Pro koncentrovanou směs při atmosférickém tlaku samovznícení nastává při teplotě 570°C. Minimální energie zapálení této směsi zapalovací svíčkou představuje hodnotu přibližně 0,02 milijoulu. Po vznícení se směs plynů přemění na vodní páru a uvolní energii 241,8kJ v každém molu spáleného H2. Množství tepelné energie není závislé na druhu spalování, ale teplota plamene je proměnlivá. Maximálně dosažitelná teplota je 2760°C při čisté směsi kyslíku a vodíku.

HHO tak podpoří mnohem účinnější spalování fosilního paliva, využije mnohem více energie, větší silou stlačí píst a tím se zvyšuje počet ujetých kilometrů na stejné množství paliva.

Vozidlo se stane částečně hybridní, díky použití vody jako paliva. Jediné emise, které vzniknou při tomto systému spalování vodika, jsou vodní pára, která se dostane zpět do atmosféry. Voda je nekonečný zdroj energie, je zdarma a její využití má obrovský potenciál.

Baterie jako zdroj elektrické energie pro HHO zařízení je opětovně dobíjena obvyklým způsobem pomocí alternátoru vašeho automobilu.

Zaujalo váas to? Navštivte stránky společnosti sspower.sk a zjistěte, jak vybrat produkt pro vás nejvhodnější.