Normfest

 


Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Tiskové zprávy

Benefice Autism Ride

Outdoors Riders, 2.3.2012

Outdoors Riders - hnutí motorkářů,kteří pomáhají potřebným formou účasti na benefici Autism Awareness Ride.

OPEN TO ALL MOTORCYCLISTS! Benefice motorkářů všech značek!

Kdy: 9. 9. 2012
Kde: PRAHA – STRAHOV
Vstupné: 100,- Kč ve prospěch APLA Praha member of AUTISM EUROPE
Program: Představení APLA Praha, koncerty,vyjížďka s Oliverem Shokouh, moto atrakce a show

 

Tradice motorkářských projektů občanského sdružení Outdoors Riders ve prospěch potřebných
2008: Nultý ročník benefice založené na konceptu Love Ride Praha Strahov
2008: Sidecar Ride ve prospěch vozíčkáře Zdeňka Krupičky - Afrika
2009: Expedice Blue Land ve prospěch vozíčkářky Jany Fesslové - Asie
2010: Expedice Titicaca ve prospěch vozíčkáře Ondřeje Veselého - Amerika
2011: Europa Cross Roads ve prospěch Šárky Holasové a Anky Mihové - Evropa
2011: 1. ročník benefice Outdoors Riders - Pekelné doly
2012: Expedice Austrálie – závěr 5-ti letého cestovatelského cyklu
2012: Autism Awareness Ride s Oliverem Shokouh Praha Strahov

Stanovy sdružení a pár slov o zakladateli benefice v USA
Outdoors Riders je občanské sdružení motorkářů a jejich příznivců, které navazuje na tradici Love Ride v USA založenou panem Oliverem Shokouh, a formou středoevropské benefice a sbírky Ride For Autism pomáhá dětem s poruchou autistického spektra.
Oliver Shokouh je zakladatel benefice ve prospěch dětí s autismem s názvem Love Ride. Působí v Los Angeles, USA jako dealer společnosti Harley Davidson, je členem UGLYmc. Společně s Willie G. a několika přáteli benefici pořádají již téměř 30 let. V Evropě se koná švýcarská verze této benefice již dvacátým rokem ve švýcarském Zurichu. Návštěvnost benefice ve Švýcarsku je pravidelně kolem desítky tisíc motorkářů.

Patroni benefice
Od roku 2007, kdy Radek Kriegler, předseda sdružení Outdoors Riders, poprvé informoval motorkáře o existenci této benefice formou překladu článku do ICMN, bylo jeho snem uspořádání české verze benefice založené na konceptu Love Ride v České Republice. Radek s pomocí motorkářů zorganizoval 5 – ti letý cyklus expedic s vozíčkáři na všechny kontinenty, aby zpropagoval založení benefice v ČR.
9. 9. 2012 přijede do Prahy Oliver Shokouh, aby vedl naši kolonu motorkářů coby čestný předseda benefice. Jsme potěšeni jeho důvěrou a snahou nám pomoci osobní účastí k úspěchu této akce.
Členem výkonného výboru sdružení je i paní Magdalena Čáslavská, ředitelka organizace APLA Praha, která pečuje o děti s autismem.
Záštitu benefiční vyjížďce poskytl primátor hlavního města Prahy – Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.
Cílem naší benefice je sbírka a zvýšení informovanosti veřejnosti o problémech dětí s poruchou autistického spektra.

Kdo je APLA PRAHA member of Autism Europe?
Sbírka bude konána ve prospěch a na platnou registraci sbírky občanského sdružení APLA Praha member of Autism Europe. Poskytnuté prostředky APLA použije ve prospěch dětí s autismem. Prostředky ze vstupného, pokladniček a pronájmu stánků jsou vybírány přímo na sbírkový účet APLA Praha o.s.. APLA Praha poskytuje nejkomplexnější služby pro lidi s PAS v České republice, www.praha.apla.cz.

Jak mohu přispět k úspěchu benefice?
Účastník: vstupné 100 Kč bude vybráno přímo na sbírkový účet APLA Praha
Partner program: budete se podílet na programové nabídce dne
Dobrovolník: přípravné fáze, pomoc při realizaci akce
V případě zájmu o další informace nebo o zařazení mezi partnery benefice nás prosím informujte.

Naše díky patří všem, kteří přispějí ke zdárnému průběhu benefice ve prospěch dětí s autismem.


Kontakt:
AUTISM AWARENESS RIDE
Radek Kriegler
Outdoors Riders
Rooseveltova 38
160 00 Prague 6
Czech Republic

+420 774 507 809
+420 723 507 809

mcoutdoors@gmail.com

www.mcoutdoors.cz

Sbírkový účet sdružení APLA PRAGUE: 42 00 09 59 97/6800